alein.org logo

User InfoAds

Рекламирайте в alein.org

Рекламирайки при нас, не само подпомагате Вашият бизнес но и ще допринесете за съществуването на този сайт.


Позиция Импресии за 24ч. Размер на банера
Позиция 1 (Вип Топ в ляво) над 15 000 280px / 150px
Позиция 2 (Вип Топ в дясно) над 15 000 280px / 150px
Позиция 3 (Блок в ляво) над 15 000 160px / 600px
Позиция 4 (Център топ) над 15 000 728px / 90px
Позиция 5 (Център среда) над 15 000 728px / 90px
Позиция 6 (Център долу) над 15 000 728px / 90px
Позиция 7 (Блок в дясно) над 15 000 160px / 600px
Позиция 8 (По избор) Custom По избор

Please Enter Your Name. *

Please, Enter Valid e-mail address. *

Please select about. *

Department *

Enter additional information *

Site Screen
Позиция Подробно описание
Позиция 1

ВИП Позиция Ляво

Вип позиция за рекламна кампания. Показва се на всички страници.

 • Местоположение: най-горе, в ляво от логото на сайта.
 • Видима: навсякъде.
 • Банер: размерът на банерът трябва да бъде тип изображение (jpg/gif/png). Размер (ширина 280 и височина 150 пиксела). Не по-голям от 200 Кб.
Позиция 2

ВИП Позиция Дясно

Вип позиция за рекламна кампания. Показва се на всички страници.

 • Местоположение: най-горе, в дясно от логото на сайта.
 • Видима: навсякъде.
 • Банер: размерът на банерът трябва да бъде тип изображение (jpg/gif/png). Размер (ширина 280 и височина 150 пиксела). Не по-голям от 200 Кб.
Позиция 3

Позиция Блок Ляво

Позиция за рекламна кампания. Показва се на определени страници.

 • Местоположение: в ляво на страницата под потребителският блок.
 • Видима в: началната страница, описание на торент, статистики, правила, faq, качване на торент, новини, потребителски профил.
 • Банер: размерът на банерът трябва да бъде тип изображение (jpg/gif/png). Размер (ширина 160 и височина 600 пиксела). Не по-голям от 250 Кб.
Позиция 4

Център Горе

Позиция за рекламна кампания. Показва се на всички страници.

 • Местоположение: най-горе, в средата на сайта.
 • Видима: навсякъде.
 • Банер: размерът на банерът трябва да бъде тип изображение (jpg/gif/png). Размер (ширина 728 и височина 90 пиксела). Не по-голям от 200 Кб.
Позиция 5

Център Среда

Позиция за рекламна кампания. Показва се на всички страници.

 • Местоположение: в центъра, в средата на сайта.
 • Видима: навсякъде.
 • Банер: размерът на банерът трябва да бъде тип изображение (jpg/gif/png). Размер (ширина 728 и височина 90 пиксела). Не по-голям от 200 Кб.
Позиция 6

Център Долу

Позиция за рекламна кампания. Показва се на всички страници.

 • Местоположение: най-долу, в средата на сайта.
 • Видима: навсякъде.
 • Банер: размерът на банерът трябва да бъде тип изображение (jpg/gif/png). Размер (ширина 728 и височина 90 пиксела). Не по-голям от 200 Кб.
Позиция 7

Блок в дясно

Позиция за рекламна кампания. Показва се на определени страници.

 • Местоположение: в дясно на страницата под facebook страницата.
 • Видима в: началната страница, описание на торент, статистики, правила, faq, качване на торент, новини, потребителски профил.
 • Банер: размерът на банерът трябва да бъде тип изображение (jpg/gif/png). Размер (ширина 160 и височина 600 пиксела). Не по-голям от 250 Кб.
Позиция 8

По избор

Това е позиция в сайта, която може да бъде посочена от клиента. Типа на рекламата може да бъде във всички стандартни модели на рекламните банери или може да бъде добавена като линк.
Обикновенно тази позиция се тарифира по други параметри в зависимост от заявката на клиента.alein.org at Facebook

Poll
Disclaimer
ALEIN.ORG allows users to rapidly share their personal content, database, software, etc... using the popular BitTorrent file sharing technology.
All data hosted on our servers is open-source and free.

None of the files shown here are actually hosted on this server. The links are provided solely by this site's users. The administrator of this site (alein.org) cannot be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.