alein.org logo

User InfoTorrent’s details
Name Тайната история на човешката цивилизация 2015
Torrent Тайната история на човешката цивилизация 2015
Support Us
BG Subs Subtitle in torrent
Image
Genre Загадки и мистерии
Description Тайната история на човешката цивилизация


 • Автори: Майкъл А. Кремо, Ричард Л. Томпсън

 • Език: Български

 • Година: 2015

 • Формат: Pdf сканирана

 • Категория: Загадки и мистерии


 • Резюме: През двете последни десетилетия учените откриха кости и артефакти доказващи, че преди милиони години на земята са съществували хора като нас самите. Но научната общност потулва, игнорира и забравя тези удивителни факти. Защо? Защото противоречат на доминиращия възглед за произхода на човека, според който човекът, какъвто е сега, е еволюирал от човекоподобните си предци през последните 100 000 години. "Тайната история на цивилизацията" е книга, която със сигурност ще разпали спорове и ще хвърли светлина върху тези доказателства, които рушат парадигмата. Кремо и Томсън боравят с множество убедителни факти, подложени на дълбоко критичен анализ, и ни предизвикват да преосмислим разбирането си за произхода на човека, неговата идентичност и съдба.

 • Screenshots
  Category Books-Comics
  Rating
  • Currently 5.00/5
  Rating: 5.0 out of 5.0 (Votes: 2) For your upload!

  Social Media
  Size 3.99 MB
  Show/Hide Files
  1 file
  AddDate 2018-11-20 23:30:36
  Speed 0 KB/sec
  Down 62 times
  peers seeds: 4, leechers: 0 = 4 peers
  Similar torrents

  No comments...
  alein.org at Facebook

  Poll
  Disclaimer
  ALEIN.ORG allows users to rapidly share their personal content, database, software, etc... using the popular BitTorrent file sharing technology.
  All data hosted on our servers is open-source and free.

  None of the files shown here are actually hosted on this server. The links are provided solely by this site's users. The administrator of this site (alein.org) cannot be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.