alein.org logo

User InfoTorrent’s details
Name Древна Персия Кратка История на Ахеменидската империя 550 - 330 пр Хр 2017
Torrent Древна Персия Кратка История на Ахеменидската империя 550 - 330 пр Хр 2017
Support Us
BG Subs Subtitle in torrent
Image
Genre История на цивилизациите
Description Древна Персия. Кратка История на Ахеменидската империя, 550 - 330 г. пр.Хр.


 • Автор: Мат Уотърс

 • Език: Български

 • Година: 2017

 • Формат: Pdf, epub, fb2, mobi

 • Категория: История на цивилизациите


 • Резюме: По време на най-голямата си териториална експанзия при управлението на Дарий I (522–486 г. пр.н.е.) персийската империя на Ахеменидите включва територии, простиращи се от долината на река Инд до югозападна Европа и от западния край на Хималаите до североизточна Африка. В настоящата книга Мат Уотърс предлага подробен преглед на периода на тяхното управление, без да пропуска и множеството интерпретативни проблеми, пред които историците се изправят при възпроизвеждането и разбирането на нейната история. Настоящата книга предлага персийската гледна точка дори когато се позовава на гръцки текстови извори и археологически находки. Уотърс ситуира историята на ахеменидските перси в контекста на техните предшественици от средата на първото хилядолетие пр.н.е. и на техните наследници след завладяването на земите от Александър Македонски, изграждайки завладяващ разказ за това как империята запазва своята жизненост в продължение на повече от двеста години (ок. 550–330 г. пр.н.е.) и оставя неизличим отпечатък в историята на Близкия изток, Гърция и Европа.

 • Screenshots
  Category Books-Comics
  Rating
  • Currently 1.00/5
  Rating: 1.0 out of 5.0 (Votes: 1) For your upload!

  Social Media
  Size 28.71 MB
  Show/Hide Files
  4 files
  AddDate 2018-09-05 20:08:06
  Speed 0 KB/sec
  Down 34 times
  peers seeds: 3, leechers: 0 = 3 peers
  Similar torrents

  No comments...
  alein.org at Facebook

  Poll
  Disclaimer
  ALEIN.ORG allows users to rapidly share their personal content, database, software, etc... using the popular BitTorrent file sharing technology.
  All data hosted on our servers is open-source and free.

  None of the files shown here are actually hosted on this server. The links are provided solely by this site's users. The administrator of this site (alein.org) cannot be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to adhere to these terms.